LanguageCert Nyelvvizsga

Mozaik Nyelviskola Szentendre

Home | Szintfelméró | Árlista | Kapcsolat és megközelítés | English | LanguageCert Nyelvvizsga | Italiano | Espańol | Deutsch | Français | Egyiptomi arab oktatás | Magyar és egyéb | Távoktatas | Ajándék utalvány | Mozaik Szótanitó Software | ET Nyelvtan Játszva | Logopédia | Útiszótár a Mozaik nyelviskolával | Elektronikus Forditó | Világ Media | Hasznos Linkek | Állás ajánlat | Letöltés | Fotógaléria | Online Lessons / Oktatás Skype-on | AdatkezelesTajekoztato
languagecert_partnerintezmeny_logo_v2.jpg

LanguageCert nyelvvizsga időpontok 2020-ben


 


vizsgaidőszak

Írásbeli,
szóbeli beszédértés vizsgarész

Szóbeli
beszédkészség vizsgarész

Jelentkezés megnyitása

Jelentkezési határidő

Pótjelentkezési határidő

Szintek

eredményközlés határideje

bizonyítvány határideje*

2020.02.7-15.

2020.02.08.
szombat

2020.02.07-08.
2020.02.14-15.

2020.01.02.

2020.01.17.

2020.01.21.

B1, B2, C1

2020.03.08.

2020.04.07.*

2020.03.20-28.

2020.03.21.
szombat

2020.03.20-21.
2020.03.27-28.

2020.02.03.

2020.02.29.

2020.03.03.

B2, C1

2020.04.19.

2020.05.19.*

2020.05.15-23.

2020.05.16.
szombat

2020.05.15-16.
2020.05.22-23.

2020.03.23.

2020.04.24.

2020.04.28.

B2, C1

2020.06.14.

2020.07.14.*

2020.09.18-26.

2020.09.19.
szombat

2020.09.18-19.
2020.09.25-26.

2020.08.03.

2020.08.28.

2020.09.01.

B2, C1

2020.10.18.

2020.11.17.*

2020.10.15-24.

2020.10.16.
péntek

2020.10.16-17.
2020.10.23-24.

2020.09.07.

2020.09.25.

2020.09.29.

B2, C1

2020.11.15.

2020.12.15.*

2020.12.04-12.

2020.12.05.
szombat

2020.12.04-05.
2020.12.11-12.

2020.10.19.

2020.11.13.

2020.11.17.

B2, C1

2021.01.03.

2021.02.02*

A szóbeli vizsgák a megadott napok bármelyikén lehetnek, a vizsgahely beosztása alapján.
* A bizonyítvány kiállítás határideje azokra a vizsgázókra vonatkozik akik nem adnak be felülvizsgálati kérelmet az eredményközlés után.   LanguageCert államilag elismert nemzetközi angol nyelvvizsga


A LanguageCert vizsgák a City & Guilds angol nyelvvizsgák utódjai, miután a Peoplecert Qualifications nevű angol cég megvásárolta a City & Guilds vizsgák szellemi tulajdonjogát és gondoskodik a vizsgák nemzetközi folytonosságáról.


A Peoplecert egy vizsgafejlesztéssel és vizsgaszervezéssel foglalkozó globális szervezet, amely az elmúlt közel 20 évben információs technológiai és menedzsment vizsgák fejlesztésével, illetve online vizsgáztatási platformok kidolgozásával és működtetésével alapozta meg hírnevét a világ több, mint 150 országában.  


A Közös Európai Referenciakeret 6 szintjére kidolgozott vizsga számos előnyt nyújt felvételihez, diplomához, hazai és külföldi tanulmányokhoz, munkavállaláshoz. Felépítésében az egyszerűségre törekszik, és az általános, kommunikatív angol nyelvtudást méri hétköznapi, életszerű feladatokkal.


A vizsga alatt egynyelvű szótár használata megengedett. A LanguageCert vizsgaközpont korszerű oktatási segédanyagokkal, letölthető mintafeladatokkal, értékelt mintavizsgákkal és felkészítő feladatokkal segíti a vizsgára való felkészülést.


A vizsga olvasáskészség. íráskészség, beszédkészség és beszédértés részekből áll. A nyelvvizsgát csak akkreditált vizsgahelyeken lehet letenni, komplexen is, illetve külön írásbeli vagy szóbeli részvizsga formájában. A vizsgázók a nemzetközi bizonyítvány mellett államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt kapnak a sikeresen letett írásbeli és szóbeli részvizsgákért is.


A nyelvvizsga előnyei


 


 • nemzetközileg is elismert egynyelvű nyelvvizsga

 • a gyakorlati, kommunikatív nyelvtudásra helyezi a hangsúlyt

 • a feladatok hétköznapiak, életszerűek

 • a vizsga alatt egynyelvű szótár használata megengedett

 • a szóbeli vizsgán tanár-diák párbeszéde zajlanak, nincs helyben végzett értékelés

   

   

  A nyelvvizsga felépítése

   

  A LanguageCert Vizsgaközpont egynyelvű írásbeli, szóbeli vagy komplex angol nyelvvizsgákat kínál Magyarországon.

   

  írásbeli részvizsga:

                                                  

  1. olvasáskészség     

  2. íráskészség                       

   

  szóbeli részvizsga

   

  1. beszédkészség

  2. beszédértés

   

  komplex vizsga

  írásbeli részvizsga + szóbeli részvizsga

   

  Jelentkezés, árak, vizsgaidőpontok, jelentkezési határidők

   

  http://languagecert.hu/informacio_vizsga

   

  Felhívjuk szíves figyelmeteket, hogy a szóbeli vizsgák időpontja az aktuális vizsgabeosztás függvényében a fent megadott dátumok közül bármelyiken lehetséges.

  A vizsgabeosztást a vizsgaközpont, illetve a vizsgahely határozza meg.

   

   

  Vizsgaszabályzat

   

  A jelentkezés és a vizsgán való részvétel feltétele a Vizsgaszabályzatban foglaltak elfogadása és tudomásulvétele.

  A Vizsgaszabályzat elérhető a következő linken:  http://www.languagecert.hu/vizsgaszabalyzat  

   

   

  Nyelvvizsga értékelése

   

  A komplex vizsga végeredménye az írásbeli és a szóbeli vizsgarészek eredményéből tevődik össze: amennyiben mindkét vizsgarészen legalább PASS eredményt ér el a vizsgázó, úgy LanguageCert komplex nyelvvizsgája sikeres lesz.

   

  Sikeres írásbeli részvizsgához az olvasáskészség (Reading) és íráskészség (Writing) mérésénél  legalább PASS eredményt kell elérniük a vizsgázóknak.

   

  Sikeres szóbeli részvizsgához a beszédértés (Listening) és a beszédkészség (Speaking) mérésénél kell minimum PASS eredménnyel teljesíteniük a vizsgázóknak.

   

  Az értékelésről részletesebb információ a vizsgaközpont honlapján található:

  http://www.languagecert.hu/ertekeles

   

   

  Eredmények közlése

   

  A vizsgaközpont feltölti az eredményeket az elektronikus adatbázisba, amint a végleges eredmények rendelkezésre állnak. Ez nem lehet később, mint az első vizsgaalkalomtól számított 30 nap. A vizsgahelyek feladata, hogy a vizsgázókat az eredményekről értesítsék az előre megbeszélt módon.

  Vizsgaközpontunk személyesen is felvilágosítást ad az eredményekről, amennyiben a vizsgázó igazolni tudja személyazonosságát.

   

   

  Felkészítést segítő anyagok

   

  További részletes leírás a vizsgáról, gyakorló feladatsorok, mintamegoldások és szóbeli mintaanyagok a www.languagecert.hu weboldalon találhatók.

   

   

  A Vizsgaközpont elérhetősége

   

  A LanguageCert vizsgaközpont munkatársai szívesen állnak az önök rendelkezésére a következő elérhetőségeken:

   

  LanguageCert Nemzetközi Angol Nyelvvizsgaközpont

  1095 Budapest, Soroksári út. 48.

  T + 36 1 612 0309

  E info@languagecert.hu   

   

  Felügyeleti szerv: Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ    www.nyak.hu


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Nyelvvizsga elnevezése

 

LanguageCert IESOL (Reading and Writing) – írásbeli nyelvvizsga

 

LanguageCert IESOL (Listening and Speaking) – szóbeli nyelvvizsga

 

Nyelvvizsga típusa és nyelve

 

A Vizsgaközpont három nyelvvizsgatípust kínál Magyarországon: egynyelvű komplex angol nyelvvizsgákat, valamint egynyelvű angol szóbeli és egynyelvű angol írásbeli vizsgákat

 

 

Nyelvvizsga szintjei

 

LanguageCert  szintek

Magyarországi akkreditált szint

Achiever – B1

B1 - Alapfok

Communicator – B2

B2 - Középfok

Expert – C1

C1 - Felsőfok

  

Elérhetőségek

 

LanguageCert Nyelvvizsgaközpont (English Language Skills Assessment Services Kft.)

1095 Budapest, Soroksári út 48. 1. épület

T: 06 1 6120308 ˇ info@languagecert.hu ˇ www.languagecert.hu

 

 


 

 


 B1 szint (Alapfok)  

Írásbeli vizsga  (időtartama 2 óra 10 perc)

Készség és fókusz

Feladat

Formátum

Pontszám

Olvasás 1: többféle autentikus szöveg koherenciájának és kohéziójának megértése

Öt rövid szöveg egy-egy szövegdobozzal az elrendezés, lexika (szókincs), kohéziós eszközök és koherencia tesztelésére.

Öt feleletválasztós kérdés három opcióval a szövegek megfelelő kiegészítéséhez.

5

Olvasás 2: a jelentés szövegbeli felépítésének megértése

Egy szöveg, amelyből hiányzik hat mondat, pl. a bekezdés első mondata (téma mondat), az összefoglaló mondat, a gondolat kifejtése, egy szempont hangsúlyozása, vélemény, ellentét, sorrend, előre- vagy visszautalás, a következő gondolatra való átvezetés.

Választás 7 mondatból a hat szövegdoboz kitöltésére.

6

Olvasás 3: a szöveg céljának megértése és specifikus információ kikeresése

Négy rövid szöveg, pl email, újságcikk, reklám stb kapcsolódó témakörben, de különböző célokra.

Hét többszörös párosítás a szövegben található információ azonosítására.

7

Olvasás 4: specifikus információ megértése részletes olvasással

Folyamatos szöveg: elbeszélő, leíró, ismertető, életrajzi vagy útmutató jellegű.

Nyolc rövid nyitott kérdés.

8

Írás 1: válasz adott szövegre, formális stílusban, adott olvasóközönség számára

Megadott szempontok alapján szövegírás, melyben a vizsgázó egy levélre, poszterre, határidőnaplós bejegyzésre, menetrendre, szórólapra reagál. Három tartalmi pontnak kell szerepelnie.

Elvárt teljesítmény:

70-100 szó

12

Írás 2:  közvetlen stílusú (informális) levél írása barátnak

Megadott szempontok alapján magánlevél írása. Két funkciónak kell szerepelnie, pl. barát meghívása ott tartózkodásra, javasolt program leírása.

Elvárt teljesítmény:

100-120 szó

12

 

 

 

 

B1 szint (Alapfok)  

Szóbeli vizsga (időtartama kb. 30 perc beszédértés és  12 perc beszédkészség)

Készség és fókusz

Feladat

Formátum / Időtartam

Pontszám

Beszédértés 1: különböző megnyilatkozások kontextusának, jelentésének és funkciójának megértése

Hét rövid mondat. Állítás, magyarázat, leírás, instrukció vagy kérdés kétszeri meghallgatása.

Feleletválasztás három opcióval minden közlésnél a megfelelő válasz kiválasztásához.

7

Beszédértés 2: beszélgetés adott aspektusának felismerése

Kétszeri meghallgatással három kétszereplős beszélgetés alábbi szempontjainak azonosítása: téma, cél, kontextus, beszélők, lényeg, beszélők közti kapcsolat, szerepek, funkciók, hozzáállások, érzelmek és vélemények.

Feleletválasztás három opcióval minden beszélgetésnél.

6

Beszédértés 3: kulcsinformáció kiszűrése monológból

Kétszeri meghallgatással rádióközvetítés, beszéd, elbeszélés, prezentáció stb specifikus információjának azonosítása.

Jegyzet hét fejléccel és üres hellyel a megfelelő információk megadásához.

7

Beszédértés 4: két beszélő diskurzusának követése

Kétszeri meghallgatással egy beszélgetés alábbi szempontjainak azonosítása: lényeg, példák, tények, vélemények, ellentétek, cél, kulcsgondolatok, hozzáállás, ok és okozat.

Hat feleletválasztós kérdés három opcióval.

6

Beszédkészség 1: személyes információ kommunikálása

Név megadása és betűzése, nemzetiség megadása (vizsgázó azonosítása céljából),

Válasz max. öt kérdésre, mindegyik a megadott öt különböző téma egyikéből

3 perc

6

Beszédkészség 2: megfelelő interakció társadalmi érintkezésben

A vizsgáztató két vagy három szituációt vezet fel, melyre a vizsgázónak reagálnia kell vagy interakciót kezdeményeznie.

3 perc

6

Beszédkészség 3: információ- és véleménycsere

Részvétel rövid megbeszélésben, melynek célja terv, előkészület vagy döntés meghozatala vizuális információ alapján

3 perc

6

Beszédkészség 4: téma prezentálása

30 másodperces felkészülési idő után 1 és fél percig összefüggően kell beszélni a vizsgáztató által megadott témáról, majd a vizsgáztató által feltett, és a témához kapcsolódó kérdésekre kell válaszolni. 

3 perc

6

 

 

 

 

B2 szint (Középfok)

Írásbeli vizsga (időtartama 2 óra 10 perc)

Készség és fókusz

Feladat

Formátum

Pontszám

Olvasás 1: információk, gondolatok és vélemények részletes megértése

Egy hosszú szöveg: hír, újságcikk, kritika vagy javaslat.

Hat feleletválasztós kérdés három opcióval.

6

Olvasás 2: a jelentés szövegbeli felépítésének megértése

Összefüggő szöveg, amelyből hiányzik hat mondat, pl. a bekezdés első mondata (téma mondat), az összefoglaló mondat, a gondolat kifejtése, egy szempont hangsúlyozása, vélemény, ellentét, sorrend, előre- vagy visszautalás, a következő gondolatra való átvezetés.

Választás 7 mondatból a hat szövegdoboz kitöltésére.

6

Olvasás 3:  a szöveg céljának megértése, specifikus információ kikeresése és az író véleményének, hozzáállásának értelmezése

Négy szöveg, pl. email, újságcikk, reklám, prospektus stb. kapcsolódó témakörben, de különböző célokra.

Hét többszörös párosítás feladat a szövegben található információ azonosítására.

7

Olvasás 4: specifikus információ megértése részletes olvasással

Összefüggő szöveg: elbeszélő, leíró, magyarázó, ismertető, életrajzi vagy útmutató jellegű.

Hét rövid nyitott kérdés.

7

Írás 1:  megfelelő válasz adott szövegre, formális stílusban, megadott olvasóközönség  számára

Megadott szempontok alapján formális szöveg írása grafikus vagy vizuális input segítségével. Három tartalmi pontnak szerepelnie kell, az olvasó meg van adva.

Elvárt teljesítmény:

100-150 szó

12

Írás 2:  közvetlen stílusú (informális) levél írása barátnak, elbeszélő vagy leíró fogalmazás készítése

Megadott szempontok alapján informális stílusú levél írása, általános, szaktudást nem igénylő témában.

Elvárt teljesítmény:

150-200 szó

12

 

 

 

 

B2 szint  (Középfok)

Szóbeli vizsga (időtartama kb. 30 perc beszédértés és  13 perc beszédkészség)

Készség és fókusz

Feladat

Időtartam / Formátum

Pontszám

Beszédértés 1: rövid beszélgetések  kontextusának, jelentésének és funkciójának megértése, konkrét és absztrakt témában

Kétszeri meghallgatással hét befejezetlen beszélgetés két beszélő között, ezek közül egy formális stílusú.  

Minden beszélgetésnél feleletválasztás három opcióval a beszélgetés megfelelő befejezéséhez vagy folytatásához.

7

Beszédértés 2: beszélgetés adott szempontjának azonosítása

Kétszeri meghallgatás során három kétszereplős beszélgetésben az alábbi szempontok azonosítása: téma, cél, kontextus, beszélők, lényeg, beszélők közötti kapcsolat, szerepek, funkciók, hozzáállások, érzelmek és vélemények.

Minden beszélgetésnél két feleletválasztós kérdés három opcióval.

6

Beszédértés 3: kulcsinformáció kiszűrése monológból

Kétszeri meghallgatással rádióközvetítés, elbeszélés, prezentáció stb. specifikus információjának megértése.

Jegyzet hét fejléccel és üres hellyel a megfelelő információk megadásához.

7

Beszédértés 4: két beszélő közötti diskurzus követése

Kétszeri meghallgatással egy beszélgetés alábbi szempontjainak azonosítása: lényeg, példák, tények, vélemények, ellentétek, cél, kulcsgondolatok, hozzáállás, ok és okozat.

Hat feleletválasztós kérdés három opcióval.

6

Beszédkészség 1: személyes információ kommunikálása

Név megadása és betűzése, nemzetiség megadása (vizsgázó azonosítása céljából),

Válasz max. öt kérdésre, mindegyik a megadott öt különböző téma egyikéből.

3 perc

6

Beszédkészség 2: megfelelő interakció társadalmi érintkezésben

A vizsgáztató két vagy három szituációt vezet fel, melyre a vizsgázónak reagálnia kell vagy interakciót kezdeményeznie.

3 perc

6

Beszédkészség 3: információ- és véleménycsere

Részvétel rövid megbeszélésben, melynek célja terv, előkészület vagy döntés meghozatala megadott információ alapján. A vizsgázó 20 másodpercet kap az információ áttekintésére.

3 perc

6

Beszédkészség 4: téma prezentálása

30 másodperces felkészülési idő után 2 percig összefüggően kell beszélni a vizsgáztató által megadott témáról, majd a vizsgáztató által feltett, és a témához kapcsolódó kérdésekre kell válaszolni. 

4 perc

6

 

 

C1 szint (Felsőfok)

Írásbeli vizsga (időtartama 2 óra 40 perc)

Készség és fókusz

Feladat

Formátum

Pontszám

Olvasás 1: irodalmi szöveg, emocionális nyelvezetet és sok összetett szerkezetet tartalmazó szöveg megértése

Egy szöveg, melyben metaforák, hasonlatok, idiomatikus kifejezések, irodalmi jellegű elbeszélés vagy tudományos gondolatok, érvek és vélemények szerepelnek.

5 mondat, melyekről el kell dönteni, hogy igazak vagy hamisak.

5

Olvasás 2: a jelentés szövegbeli felépítésének megértése

Egy szöveg, amelyből hiányzik hat mondat, pl. a bekezdés első mondata (téma mondat), az összefoglaló mondat, a gondolat kifejtése, egy szempont hangsúlyozása, vélemény, ellentét, sorrend, előre- vagy visszautalás, a következő gondolatra való átvezetés.

Választás nyolc mondatból a hat szövegdoboz kitöltéséhez.

6

Olvasás 3:  :  autentikus szövegek céljának megértése és specifikus információ kikeresése

Négy szöveg, pl email, újságcikk, reklám, prospektus stb kapcsolódó témakörben, de különböző célokra.

Hét többszörös párosítási kérdés a szövegben található információ azonosítására.

7

Olvasás 4: szövegelemzés, cél és lényeg megértése és specifikus információ kikeresése

Összefüggő szöveg: elbeszélő, leíró, magyarázó, ismertető, életrajzi vagy útmutató jellegű.

Nyolc rövid nyitott kérdés.

8

Írás 1:  megfelelő válasz adott szövegre, formális stílusban, megadott olvasóközönség  számára

Levél, jelentés, érvelés vagy újságcikk írása megadott szempontok alapján, grafikus vagy vizuális input segítségével és a célzott olvasó megadásával. Az írás álláspontot, véleményt, indoklást, érvelést tartalmaz.

Elvárt teljesítmény:

150-200 szó

12

Írás 2: személyes levél írása, elbeszélő vagy leíró fogalmazás készítése

Megadott szempontok alapján informálisszöveg írása megadott olvasónak. Instrukciók az alábbi funkciók alkalmazására: meggyőzés, érvelés, hipotézis felállítása, valamint hangulat, vélemény kifejezése, indoklás, értékelés.

Elvárt teljesítmény:

250-300 szó

12

 

 

 

 

C1 szint (Felsőfok)

Szóbeli vizsga (időtartama kb. 30 perc beszédértés és  15 perc beszédkészség)

Készség és fókusz

Feladat

Időtartam / Formátum

Pontszám

Beszédértés 1: rövid beszélgetések kontextusának, jelentésének és funkciójának megértése, konkrét és absztrakt témában

Kétszeri meghallgatással hat befejezetlen beszélgetés két beszélő között.  Idiomatikus kifejezések, kollokvializmusok, regiszterváltás, valamint hangsúly és intonáció használata a hozzáállás jelzésére.

Feleletválasztás három opcióval minden beszélgetésnél a beszélgetés megfelelő befejezéséhez vagy folytatásához.

6

Beszédértés 2: beszélgetés adott szempontjának azonosítása

Kétszeri meghallgatás során három kétszereplős beszélgetésben az alábbi szempontok azonosítása: téma, cél, kontextus, beszélők, lényeg, beszélők közötti kapcsolat, szerepek, funkciók, hozzáállások, érzelmek és vélemények.

Minden beszélgetésnél két feleletválasztós kérdés három opcióval.

6

Beszédértés 3: kulcsinformáció kiszűrése monológból feladat megoldásához

Kétszeri meghallgatással előadás, rádióközvetítés, elbeszélés, prezentáció stb specifikus információjának azonosítása. A szöveg tömör, tényszerű információt tartalmaz.

Jegyzet hét fejléccel és üres hellyel a megfelelő információk megadásához.

7

Beszédértés 4: két beszélő közötti diskurzus követése

Kétszeri meghallgatással egy beszélgetés alábbi szempontjainak azonosítása: lényeg, példák, tények, vélemények, ellentétek, cél, kulcsgondolatok, hozzáállás, ok és okozat.

Hét feleletválasztós kérdés három opcióval.

7

Beszédkészség 1: személyes információ kommunikálása

Név megadása és betűzése, nemzetiség megadása (vizsgázó azonosítása céljából),

Válasz max. öt kérdésre, mindegyik a megadott öt különböző téma egyikéből.

3 perc

6

Beszédkészség 2: megfelelő interakció társadalmi érintkezésben

A vizsgáztató két vagy három szituációt vezet fel, melyre a vizsgázónak reagálnia kell vagy interakciót kezdeményeznie.

3 perc

6

Beszédkészség 3: információ- és véleménycsere

Részvétel rövid megbeszélésben, melynek célja terv, előkészület vagy döntés meghozatala megadott információ alapján. A vizsgázó 20 másodpercet kap az információ áttekintésére.

4 perc

6

Beszédkészség 4: téma prezentálása

30 másodperces felkészülési idő után 2 percig összefüggően kell beszélni a vizsgáztató által megadott témáról, majd a vizsgáztató által feltett, és a témához kapcsolódó kérdésekre kell válaszolni.

5 perc

6

 

 


Nyelvvizsga értékelése

 

Az ÍRÁSBELI (olvasáskészség + íráskészség), illetve a SZÓBELI vizsga (beszédkészség+beszédértés) összesített vizsgaeredmény megállapítása:

 

First Class Pass - kiválóan megfelel minősítés

A sikeres vizsgához a vizsgázónak mindkét feladatrészben (írásbeli esetén olvasáskészség és íráskészség illetve szóbeli esetén beszédkészség és beszédértés) kiválóan megfelel minősítést kell elérnie.

 

Pass - megfelel minősítés

A vizsgázónak mindkét feladatrészben (írásbeli esetén olvasáskészség és íráskészség, illetve szóbeli esetén beszédkészség és beszédértés) legalább megfelelt minősítést kell elérnie.

A sikeres vizsgához a vizsgázónak az alábbi kombinációk valamelyikét kell elérnie:

2 megfelel minősítés

1 kiválóan megfelel + 1 megfelel

 

Fail - nem felel meg minősítés

1 vagy több éppen nem felel meg vagy nem felel meg minősítés bármelyik négy készség esetén

 

 

 

 

Maximum elérhető pontszám

Sikerességhez szükséges minimum pontszám

írásbeli vizsga

Olvasáskészség

26

50

13

25

Íráskészség

24

12

szóbeli vizsga

Beszédértés

26

50

13

25

Beszédkészség

24

12

 

 

B1 szint (Achiever)

 

Szóbeli

 

 

Szint

Beszédértés

Beszédkészség

B1

1. rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

1.

rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

∑*0,5

 

7

6

7

6

26

12

12

12

12

24

First Class Pass

21-26

First Class Pass

20-24

Pass

13-20

Pass

12-19

Narrow Fail

12

Narrow Fail

11

Fail

0-11

Fail

0-10

 

Írásbeli

Szint

Olvasáskészség

Íráskészség

B1

1.

rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

1.

 rész

2. rész

 

 

Összesen

 

5

6

7

8

26

12

12

 

 

24

First Class Pass

21-26

First Class Pass

20-24

Pass

13-20

Pass

12-19

Narrow Fail

12

Narrow Fail

11

Fail

0-11

Fail

0-10

 

 

 

 

 

B2 szint (Communicator)

 

Szóbeli

 

 

Szint

Beszédértés

Beszédkészség

B2

1. rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

1.

rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

∑*0,5

 

7

6

7

6

26

12

12

12

12

24

First Class Pass

21-26

First Class Pass

20-24

Pass

13-20

Pass

12-19

Narrow Fail

12

Narrow Fail

11

Fail

0-11

Fail

0-10

 

 

Írásbeli

Szint

Olvasáskészség

Íráskészség

B2

1.

rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

1. rész

2. rész

 

 

Összesen

 

6

6

7

7

26

12

12

 

 

24

First Class Pass

21-26

First Class Pass

20-24

Pass

13-20

Pass

12-19

Narrow Fail

12

Narrow Fail

11

Fail

0-11

Fail

0-10

 

 

C1 szint (Expert)

 

Szóbeli

 

 

Szint

Beszédértés

Beszédkészség

C1

1. rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

1.

rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

∑*0,5

 

5

6

7

8

26

12

12

12

12

24

First Class Pass

21-26

First Class Pass

20-24

Pass

13-20

Pass

12-19

Narrow Fail

12

Narrow Fail

11

Fail

0-11

Fail

0-10

 

Írásbeli

Szint

Olvasáskészség

Íráskészség

C1

1.

rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

1. rész

2. rész

 

 

Összesen

 

5

6

9

10

26

12

12

 

 

24

First Class Pass

21-26

First Class Pass

20-24

Pass

13-20

Pass

12-19

Narrow Fail

12

Narrow Fail

11

Fail

0-11

Fail

0-10

 

 

 

Enter supporting content here

Cég adatai:

Mozaik Dunakanyar Bt.

adószám:    21136328-1-41

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003209

Székhely:   1045 Budapest, Pozsonyi u. 4.

Telephely:  2000 Szentendre, Kucsera Ferenc u. 15.


Elérhetőség:


Mozaik Dunakanyar Nyelviskola 

2000 Szentendre, Kucsera F. u. 15. 
(bejárat a Bükkospart felől)


Tel:          0626 / 312-943    Mobil:   06-20/ 25-48-619

Email:                 mozaikhun@hotmail.com


  Nyitvatartás: 

  

Tanórák:

                 a tanulókkal egyeztetett időpontokban! 


Titkárság:                                   


                                  H. -P.        12.00 - 16.00
                              


 GPS:    

         47°    39'   55  N

         19°      4'   33  E 
web tool